خب دیروزم تو راه بودم!

خب دیروزم خسته بودم! 

خب دیروزم کلی پیاده روی کرده بودم!

ولیییییی وقتی شب رسیدم هتل انقدرررر احساس راحتی نداشتم:) 

اما الان با وجود داشتن تمام حسهای بالا چنان حال خوبی دارم رو تختم که فکرمیکنم غرق آرامش ابدی ام

واقعااااا واققققعا واقققعا هیچ خونه ای خونه ی آدم نمیشه! هیچ تختی تخت آدم نمیشع و هیچ آق... منظورم بالشی!، آقای اسکارِ آدم نمیشع:) 

و قطعا هیچ شهری هم شهر آدم نمیشع

من رشت کوچولو و بی امکاناتمو انقدرررر عاشقم که با هیچ تهران کلون و پرامکاناتی عوضش نکنم . آخه ببین هواشو تروخدا!اونحام بارون بود اینجام بارون بود... به حق که تفاوت از زمین تا آسمان است

فردا صبح راهی کارورزی هم هستم بسلامتی.. با این حجم خستگی:)

بامداد خوش!

منبع : چوپیــــاطی العرض منبع : چوپیــــاطی العرض منبع : چوپیــــاطی العرض منبع : چوپیــــاطی العرض منبع : طی العرض منبع : چوپیــــاطی العرض منبع : چوپیــــاطی العرض منبع : چوپیــــاطی العرض
برچسب ها : دیروزم